Skip to main content

Autorski koncept EnrichSpace

Twórca autorskiej koncepcji EnrichSpace

Wprowadzanie zieleni i naturalnych materiałów do architektury wnętrz jako ważne elementy wpływające na pozytywne samopoczucie i działające regenerująco na zmysły człowieka.

Zwracam uwagę na wpływ architektury na wnętrze człowieka, na jego samopoczucie. Stosując odpowiednie oświetlenie, materiały, elementy wystroju wpływam na podświadomość i zmysły użytkownika.

„Jakość życia można poprawić poprzez wyjątkowy design. Świadome projektowanie może wpływać na doznania, odczucia i emocje użytkownika.”

Luksus, którym często się posługuje, jest dawaniem użytkownikowi komfortu wewnętrznego. Pozytywnych emocji. Poczucia relaksu i odprężenia. Dlatego często stosuję naturalne materiały, zieleń i elementy zaczerpnięte z natury, które dają największą moc płynącą z ludzkiej podświadomości.

„Prawdziwy Luxus pochodzi z Natury. Z niej płynie siła ponadczasowości i potęga dobrostanu człowieka.”

Koncepcja zakłada tworzenie symbiotycznej przestrzeni zainspirowanej naturą. Przestrzeni, która regeneruje i stwarza dobrostan rozumiany jako subiektywne poczucie szczęścia i zadowolenia z życia.

W odróżnieniu od architektury skupiającej się wyłącznie na formie, funkcji i komforcie wpływam na wnętrze człowieka, zapewniając mu warunki do wymiany energii na poziomie zmysłowym, emocjonalnym, duchowym i fizycznym.

Założenia konceptu
EnrichSpace

Ważne jest „Twoje wnętrze”. Projektuję przestrzeń, która Cię otacza i poprawia jakość Twojego życia.

Projektując przestrzeń, pragnę zapewnić użytkownikowi otoczenie, którego podświadomie potrzebuje. Potrzebują jego zmysły i organizm. Przestrzeń, w której żyjemy, która nas otacza, jeśli zostanie odpowiednio urządzona, będzie działała odbudowująco. Każde wnętrze prywatne powinno więc być projektowane indywidualnie przy uwzględnieniu potrzeb użytkownika. Zamysłem jest stworzyć przestrzeń, w której po powrocie z pracy odpoczną zmysły, a organizm będzie czuł się w zgodzie z samym sobą.

Idea

Idea konceptu powstała w odpowiedzi na aktualne potrzeby człowieka w erze covidovej. Dziś, gdy mamy epidemię chorób natury fizycznej i psychicznej oraz problemy z przepracowaniem rodzi się potrzeba, by miejsca, w których najczęściej przebywamy, stawały się przestrzenią, tworzącą dobrostan człowieka. Taką rolę spełnia EnrichSpace.

Przestrzeń zaprojektowana w koncepcji EnrichSpace daje człowiekowi możliwość symbiozy z otoczeniem, w którym żyje. Wpływa na budowanie jego wewnętrznej mocy.

Z badań fundacji Neurolandscape.org wynika, że na dobrostan człowieka i lepsze samopoczucie, nie wpływa ilość zieleni tylko jej jakość oraz kontemplacyjny charakter.

Proponuję więc zamiast tworzenia sztucznego środowiska z elementami zieleni, imitującymi naturę, rozwiązania zainicjowane przez samą naturę. Przestrzeń, w której przyroda przenika do świata człowieka, wypełnia go, dając mu poczucie harmonii. Symbiotyczne wprowadzenie zieleni w codzienne środowisko życia tworzy regenerujący kontakt z naturą i zastępuje okazjonalne przebywanie w świecie przyrody.

Kontemplacyjny wymiar zieleni regeneruje człowieka niezależnie od jego świadomości i woli, wystarczy że w nim przebywa. Architektura otoczenia inspirowana naturą może dać mu wszystko co najlepsze. Człowiek jest w symbiozie z tym co go otacza, dzięki czemu doświadcza harmonii.